Fundamentals

 

GUE Fundamentals

Kursens uppbyggnad

GUE Fundamentals är designad för att lära ut och kultivera kritiska dykfärdigheter som borde behärskas av alla dykare. Inkluderat I kursen är att förse rekreations dykare, som kanske inte vill fortsätta med sin utbildning en chans att bygga på sina dykfärdigheter; att träna dykare I teori och praktik vad gäller dykning med Nitrox; förse dykare som söker vidare utbildning med rätt “verktyg” för att kunna bidra till en större sannolik framgång I fortsatt utbildning; och att förse icke GUE tränade dykare en dörr in till GUE kurser.

Förkrav

Sökande till Fundamentals kursen måste:

 1. Fylla I och skicka in ansöknings formulär, medicinskt intyg, och ansvars befrielse till GUE huvudkontor
 2. Vara god i fysiskt och psykisk form.
 3. Ha en försäkring som täcker dykrelaterade olyckor så som tryckkammare behandling t.ex. DAN Master-level försäkring eller liknande. (Ingår vid kurs hos Silent Bubbles)
 4. Vara icke rökare
 5. Ett läkarutlåtande med skriftlig recept på mediciner, förutom preventivmedel, eller annan medicin som kan vara en fara vid dykning. 
 6. Vara minst 16 år gammal 
 7. vara certifierad GUE Rec 1 dykare eller certifierad open water dykare från en erkänd organisation.

 Kurs innehåll

Fundamentals kursen hålls normalt över 4 dagar och innehåller 6 dyk och minst 30 timmars instruktion, fördelat på klassrum, land övningar och vattenlektioner.

GUE Fundamentals Specifika Träning Standards

 1. Elev - instruktör förhållande får inte vara mer än 8:1 under land övningar eller övningar på ytan; Det kan inte överstiga 4:1 under någon övning under ytan.
 2. Kritiska färdigheter får endast utföras på ett maximalt djup av 9 meter.
 3. Två dyk måste vara minst 8 meter djupa
 4. Max djup är 18 meter på kursen.
 5. Ingen dykning med tak över huvudet
 6. Ingen dekompression

 Required Training Materials

GUE:s tränings material och rekommenderad läsning som fås online vid registreringen av Fundamentals kursen.

 Akademiska Lektioner

 1. Introduktion: GUE organisation och kurs översikt (mål, begränsningar, förväntningar)
 2. Bygga en solid plattform - avvägning, trim, balans och fentekniker
 3. Fundamentala dykfärdigheter
 4. Streamlining och utrustnings konfiguration
 5. Situational awareness
 6. Dykplanering och gas management
 7. Översikt av andningsgasen
 8. Nitrox
 9. Dekompressions översikt och minimum dekompressions procedurer
 10. Dyksäkerhet och olycksförebyggande
 11. GUE systemet

 Land Övningar

 1. Dyk team protokoll
 2. Basic Five
 3. S-drill och kran-drill 
 4. Utrustningens passform och funktioner
 5. Fensparks tekniker
 6. Pre-dive övningar
 7. Skjuta SMB
 8. Diver rescue tekniker (Fundamentals Tech)

 Required Dive Skills and Drills for Fundamentals Rating

(A) Required Dive Skills and Drills for a Fundamentals-Recreational Rating

 1. Man ska klara att simma minst 275 meter under 14 minuter utan att stanna.
 2. Man ska klara att simma minst 15 meters under ytan på ett andetag.
 3. Demonstrera skicklighet i säker dykpraxis; detta inkluderar pre-dive förberedelser, under ytan, och genomgång efter dykning.
 4. Demonstrera medvetenhet om vart team kamraterna är och alltid tänka på säkerheten, reagera snabbt på visuella signaler och teamkamraternas behov.
 5. Demonstrera bra avvägning och trim, t.ex. ungefärlig referens är max 30 grader ur horisontalt läge medans man håller sig inom 1,5 m av förutbestämt djup.
 6. Demonstrera skicklighet i att skjuta SMB med en spole.
 7. Effektivt och bekvämt demonstrera hur man donerar gas till en dykare som är utan gas I olika scenarion.
 8. Effektivt och bekvämt demonstrera hur man donerar gas till en dykare som är utan gas Följt av en uppstigning där man praktiserar minimum Deco.
 9. Demonstrera säker och ansvarsfullt beteende under hela utbildningen.
 10. Demonstrera skicklighet i undervattens kommunikation.
 11. Demonstrera lugnt och sansat beteende medans man simmar utan mask med touch kontakt.
 12. Visa förmåga I följande färdigheter I öppet vatten: tömma mask, ta av och på masken, byta regulator, säker donering av långslangen.
 13. Demonstrera säker ned och uppstignings procedurer
 14. Demonstrera skicklighet i att utföra en krandrill.
 15. Demonstrera grundläggande utrustnings skicklighet och förståelse av GUE:s konfiguration.
 16. Demonstrera tre fensparks tekniker. Eleven ska kunna demonstrera delar av hur man gör en effektiv baklänges spark.

(B) Required Dive Skills and Drills for a Fundamentals-Technical Rating

Denna rating är för de elever som vill söka vidare utbildning inom GUE´s grott och tekniska kurser. Övning 14-18 måste minst betyget 3 förtjänas för att bli godkänd.

 1. Man ska klara att simma minst 275 meter under 14 minuter utan att stanna.
 2. Man ska klara att simma minst 15 meters under ytan på ett andetag.
 3. Demonstrera skicklighet i säker dykning praxis; detta inkluderar pre-dive förberedelser, under ytan, och genomgång efter dykning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om GUE Fundamentals

Den största och viktigaste inkörsporten för dig som är intresserad av teknisk dykning och vrakdykning är GUE Fundamentals. Denna kurs är känd och omtalad för att vara en av de bästa på marknaden och är speciellt framtagen för att hjälpa dykare nå nästa nivå i sin utveckling. GUE är erkänt och respekterat världen över och vi på Silent Bubbles stolta över att kunna erbjuda denna utbildning på vackra Ingarö i Stockholm. Här har våra elever förutom kurser även möjlighet till gasfyllning och köp av dykutrustning.

Utbildning och anmälan

Kursen består bland annat följande övningar i varierande förhållanden:

 • Övningar i team + individuellt
 • Modifierade simtekniker för trånga utrymmen
 • Energibesparing och gasförbrukning
 • Förbättrad trim, avvägning & balans
 • Kontrollerad uppstigning från varierande djup

Denna kurs består fyra till fem dagars praktisk och teoretisk utbildning. Du kommer genomgå workshops, undervattensträning och utveckla din dykplanering, dekompression och gasmanagement. Oavsett om du har siktet inställt på grottdykning, vrakdykning eller en annan typ av teknisk dykning är denna kurs ett självklart första avstamp för att nå nya nivåer i din dykning.

Har du frågor om utbildningen eller vill anmäla dig? Kontakta oss gärna!