KURSER

    

29 April - 2. Maj Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind

13 Maj - 16. Maj Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind

16 Juni - 18. Juni Gue DPV1, Instruktör: JP Bresser

19 Juni - 24. Juni Gue CCR1. Instruktör: JP Bresser

28 Juni - 1 Juli. Gue Fundamentals Instruktör: A-M Bresser, 

28 Juni - 3 Juli. Gue Tech 1, Instruktör: JP Bresser

15 Juli - 18 Juli Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind

29 Juli - 1 Augusti Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind

19 Augusti - 22 Augusti Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind

2 september - 5 September Gue Fundamentals. Instruktör: Roger Hovind