Oxygen Provider

-Oxygen Provider (Första Hjälpen vid Dykolyckor) 

Vid dykrelaterade olyckor är syrgasbehandlig alltid den bästa akuta behandligen. Kursen ger dig djupare kunskap i syrgasbehandlig och praxis och syftar till att förbereda dig för att kunna hjälpa din parkamrat och övriga dykare med syrgas om en nödsituation skulle uppstå.

Kursen genomförs under en kväll och vikten läggs vid praktiska övningar med olika syrgasbehandligssystem ex. friflödande och andningsstyrda syrgassystem.
Du lär dig också att korrekt sätta ihop syrgasutrustningen och identifiera sjukdomar som är behandlingsbara med akut syre.

Detta är en PADI kurs i syrgas, men vid stor efterfrågan erbjuder samt rekommendera vi även:
DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries.

Innehar F-skatt  •  Copyri